Pendekatan Pentadbir Ini Membuatkan Guru Selesa Dicerap

Pendekatan Pentadbir Ini Membuatkan Guru Selesa Dicerap

Pencerapan PdPc merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Pencerapan biasanya dibuat oleh barisan pendadbir, SISC, Pegawai PPD/JPN dan ada juga dari kalangan guru berpengalaman yang dilantik oleh sekolah sebagai penilai. Biarpun...