PPD Tidak Dibenarkan Menetapkan Bilangan Fail Panitia

PPD Tidak Dibenarkan Menetapkan Bilangan Fail Panitia

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat siaran berkenaan Pengurusan Fail Panitia Mata Pelajaran bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian khususnya di bilik darjah. KPM sentiasa memberi penekanan kepada keupayaan guru untuk meningkatkan kualiti...