Pembayaran BPN 2.0 Bermula 26 Oktober 2020

Pembayaran BPN 2.0 Bermula 26 Oktober 2020

Pihak Kerajaan peka dengan kesukaran yang dialami oleh Rakyat pada saat pandemik COVID-19 ini. Sehubungan itu, Bantuan Prihatin Nasional (BPN) 2.0 merupakan sebahagian daripada Kerangka Inisiatif Tambahan, Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (KITA PRIHATIN)...
Bantuan Prihatin Nasional 2.0

Bantuan Prihatin Nasional 2.0

Mengambilkira segala kesukaran yang masih dihadapi oleh rakyat, Kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir RM7 bilion. Jumlah bantuan yang...