PERINGATAN BERSAMA : SOP BAGI KENDERAAN PERSENDIRIAN. SEORANG PEMANDU DAN TIGA ORANG PENUMPANG MASIH BERKUATKUASA SEHINGGA 9 JUN 2020

Ramai yang bertanya samada SOP bagi Kenderaan Persendirian. Seorang Pemandu dan Tiga Orang Penumpang ini masih berkuatkuasa atau tidak. Untuk makluman. SOP Bagi Kenderaan Persendirian. Seorang Pemandu dan Tiga Orang Penumpang MASIH BERKUATKUASA sehingga 9 Jun 2020.

Mengikut Warta Kerajaan Seri Paduka Baginda Bertarikh 3 Mei 2020. Dan Sidang Media Menteri Kanan (Keselamatan) pada 3 Mei 2020.

Mana-mana orang yang memandu kenderaan persendirian tidak boleh membawa lebih daripada tiga penumpang dan penumpang itu hendaklah orang yang tinggal serumah dengannya.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Penumpang adalah dari keluarga yang sama dan dari rumah yang sama. Tidak dibenarkan membawa orang lain yang bukan ahli keluarga.

Rujuk Sidang Media Menteri Kanan (Keselamatan)
3 Mei 2020 dan http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/PUA1362020.pdf