Soalan Percubaan Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan.

Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang penting, murid-murid juga seharusnya mampu memperoleh keputusan yang baik dalam UPSR bagi subjek ini. Kecuaian akan berlaku jika tiada persediaan yang baik sebelum menduduki peperiksaan.
Dikongsikan di sini, Solan Percubaan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan 2016.