Selamat Datang KSSR (Semakan 2017)

Perubahan Kurikulum Persekolahan Sekolah Rendah.

Tidak dinafikan kita menerima perubahan dasar dari masa ke semasa selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan sosial.

Berikut gambarajah Transformasi Pendidikan dari 1983 sehingga 2017

1983 KBSR
1993 KBSR (BERSEPADU)
2003 KBSR (SEMAKAN)
2011 KSSR
2017 KSSR (SEMAKAN)

Perubahan KBSR ke KSSR
Guru-guru yang senior pasti telah melalui perubahan dari KBSR sehingga KSSR (SEMAKAN) ini.
Guru baharu pula sedang bersama berada di gelombang KSSR, dan tahun depan tahun pertama KSSR (Semakan 2017)
Selamat Datang KSSR (Semakan 2017)

Untuk tidak terlepas info penting follow: telegram.me/pendidik2u

Leave a Reply