RPT Bahasa Arab Tahun 1 KSSR Semakan 2017, Bahasa Arab merupakan subjek bahasa pilihan di Sekolah Rendah, ia juga terlibat dalam Semakan 2017 KSSR dan berlaku juga perubahan dalam Dokumen Standard.
RPT BAHASA ARAB TAHUN 1 2017

Kepada guru-guru yang mengajar Bahasa Arab Tahun 1 2017, bolehlah memuat turun: RPT Bahasa Arab ini. (KOLEKSI RPT SUBJEK LAIN)