RPT Pendidikan Islam Tahun 6 KSSR 2016 merupakan dokumen penting bagi guru terutamanya bagi Guru Pendidikan Islam GPI dalam merancang sukatan tahunan berdasarkan DSKP Pendidikan Islam Tahun 6. Rancangan Pengajran Tahunan RPT Pendidikan Islam Tahun 6 KSSR ini juga dapat membantu guru-guru dalam menulis RPH mereka, tanpa RPT mungkin akan menyebabkan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan.
RPT Pendidikan Islam Tahun 6 KSSR
Kepada guru-guru yang memerlukan dokumen RPT Pendidikan Islam Tahun 6 KSSR 2016 ini bolehlah dapatkannya di sini.