Pertukaran guru antara bahagian/negeri,daerah dan dalam daerah bagi sesi Jun 2014 akan dibuka pada 1-30 April 2014.
Bagi guru-guru yang ingin memohon, pastikan segala maklumat di dalam e-operasi dikemaskini. Ini bagi mengelakkan berlakunya kesulitan dalam proses pengisian borang dalam talian d egtukar.Maklumat yang diberikan juga hendaklah tepat dan benar, agar tiada masalah di kemudian hari.
Selain itu, guru-guru yang memohon pertukaran juga perlu melampirkan surat sokongan alasan pertukaran, contohnya surat akuan doktor, tempat bertugas suami, laporan polis (jika berkenaan) dan yang mana dirasakan sesuai untuk dilampirkan.
Antara alasan yang diambil berat oleh KPM ialah seperti mengikut pasangan, ada gangguan jahat, masalah kesihatan, menjaga orang tua, atau sebagainya. Walaubagaimanapun, ini tertakluk kepada kekosongan dan keperluan.
Semoga sesi pertukaran kali ini memberi tuah yang baik untuk anda..