PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

PEMAKLUMAN
Perkara penting berhubung saraan yang diumumkan dalam MAPPA XIII pada 11 Mac 2013 iaitu:-

– Struktur gaji jgmm diperuntuk 3 KGT pada gaji maksimum – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013 telah dimuat naik.

– Pemberian satu KGT kepada semua penjawat awam berkuatkuasa 1 Julai 2013 dan Pergerakan Gaji Khas sebanyak 3 peratus bagi pegawai yang berada di gaji maksimum, jika tiada pelarasan atau semakan gaji dilakukan, akan dikeluarkan secara berperingkat dalam pekeliling berasingan.

INFO: http://www.jpa.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2124%3Aservice-circulated-no-22013&catid=186%3A2013-circular&lang=ms

DOWNLOAD PEKELILING :http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp022013.pdf

www.pendidik2u.my

Untuk tidak terlepas info penting follow: telegram.me/pendidik2u

Leave a Reply