Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan pemansuhan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) yang dijadualkan bermula I Januari 2020 ditangguhkan sehingga
satu kajian semula dilaksanakan dengan pihak yang berkaitan dan diputuskan oleh Jemaah Menteri.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan pemansuhan BIPK kepada pegawai lantikan baharu melibatkan 33 skim perkhidmatan seperti
dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2019 adalah ditangguhkan.

Bipk ditangguh