PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


EVIDENS:
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH:
Tulisan, Bahan cetakan, Persembahan, Foto, Grafik, Artifak, Laporan


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


PENYIMPANAN:
Evidens murid simpan di tempat selamat secara
bersistematik.

1. Fail Perkembangan Murid (FPM)
~ Setiap murid mempunyai 1 FPM yang menyimpan setiap evidens terkini bagi setiap deskriptor untuk setiap mata pelajaran.
~ Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti dan evidens terkini disimpan di dalam FPM.

2. Fail Showcase
~ Menyimpan evidens terbaik