Penyebaran Siri Pedoman Bahasa Melayu– Inisiatif Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM) di Sekolah Pendidikan Khas (SPK) – SUMBER KPM
Siri pedoman bahasa melayu
Bagi memartabatkan lagi Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah berkongsi Siri Pedoman Bahasa Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
Buku ini amat berguna kepada kita semua sebagai usaha memastikan penggunaan Bahasa Melayu digunakan dengan sebutan dan ejaan yang betul.
Kepada yang ingin memuat turun Siri Pedoman Bahasa Melayu bolehlah dapatkannya di sini. Siri 1| Siri 2