Lembaran Kerja Peta iThink
Guru-guru yang ingin memberi latihan kepada murid meningkatkan kemahiran berfikir murid dalam mengembangkan idea menggunakan peta pemikiran ithink bolehlah memberi latihan ini.

Muat Turun Latihan Peta i-think