Berita baik untuk sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ingin menganjurkan lawatan rasmi murid.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) menyambut baik inisiatif KPM menggalakkan lawatan berunsur pendidikan dengan menawarkan tiket percuma bagi lawatan rasmi murid sekolah ke Pusat Sains Negara di Kuala Lumpur dan di Alor Star, Kedah serta Planetarium Negara.

Lawatan planetarium

Borang Permohonan Mengadakan Lawatan boleh di ambil di SPI BIL 9 2023: https://t.me/pendidik2u/8199

Berita ini pasti mengembirakan murid-murid, ibu bapa dan para guru yang mahu mengadakan lawatan sambil belajar.

KPM juga telah mengeluarkan SPI Bilangan 9, 2023, Garis Panduan Lawatan Murid Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Boleh rujuk di : https://t.me/pendidik2u/8199

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menggalakkan pihak sekolah menganjurkan lawatan berunsurkan pendidikan dan boleh memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Aktiviti lawatan memberikan manfaat dan kebai murid sekolah mampu kan kepada murid serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

Bagi yang ingin membuat kertas kerja lawatan sambil belajar boleh rujuk: https://t.me/kertaskerja/33

Permohonan lawatan murid sekolah antara daerah atau antara negeri hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar melalui ketua jabatan tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari dari tarikh lawatan yang dirancang.