PERJAWATAN BUKAN AKADEMIK (PENTADBIRAN DAN SOKONGAN)

1. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (KONTRAK : KEKOSONGAN 1)
Kelayakan:
(a) (i) Ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh
kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengajian Islam berkaitan
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41:P1T3);
dan 
(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
2. SETIAUSAHA PEJABAT (KONTRAK : KEKOSONGAN 2)
(a) (i) Diploma Sains Kesetiausahaan daripada politeknik-politeknik
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan
(Gaji permulaan ialah pada Gred N27:P1T1); atau
(ii) Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat daripada UiTM atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N27: P1T5)2
(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
Keutamaan kepada calon mencapai Kepujian sekurang-kurangnya C6
dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara Online dengan mengisi maklumat pemohon di
laman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my. Calon diwajibkan mencetak
Surat Pengesahan Permohonan Online (Selepas tamat mengisi butiran
permohonan melalui web rasmi UMP). Permohonan yang tidak dibuat secara Online
melalui laman web rasmi UMP tidak akan dilayan.
TARIKH TUTUP PERMOHONAN:
Pada atau sebelum 25 Oktober 2011.
>>> INFO LANJUT <<<


BUAT LOAN DI >> http://www.kedahfc.com