Tanggungjawab Sosial Digital (DSR) adalah komitmen sektor perniagaan untuk meningkatkan keupayaan tenaga kerja dengan kemahiran digital untuk masyarakat yang memerlukan. Sumbangan sektor swasta dalam aktiviti DSR akan diberikan potongan cukai.

14 Pusat Peningkatan Digital Sehenti akan ditubuhkan di setiap negeri untuk memudahkan akses kepada pembiayaan dan pembangunan kapasiti perniagaan.

RM20 juta disediakan untuk Cradle Fund untuk melatih dan memberi geran kepada usahawan teknologi berimpak tinggi.

Kerajaan akan membangunkan infrastruktur diperlukan bagi membentuk Digital Malaysia melalui pelaksanaan Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara sepanjang 5 tahun.

Geran padanan Automasi Pintar (sehingga RM2 juta) kepada 1000 syarikat pembuatan dan 1000 syarikat perkhidmatan untuk mengautomasikan proses perniagaan.

Geran padanan 50% berjumlah sehingga RM5 ribu untuk meningkatkan pendigitalan operasi syarikat kecil dan sederhana Malaysia.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Peruntukan RM20 juta kepada MDEC untuk memupuk jaguh tempatan dalam menghasilkan kandungan digital.

Geran Pembangunan Ekosistem 5G bernilai RM50 juta untuk menghadapi gelombang perubahan 5G di seluruh dunia.

Peruntukan RM210 juta untuk mempercepatkan infrastruktur digital di bangunan awam terutamanya sekolah dan kawasan berimpak tinggi.

SKMM akan memperuntukkan RM250 juta untuk menyediakan akses jalur lebar melalui teknologi satelit untuk meningkatkan kesalinghubungan di kawasan pedalaman Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak.

Kerajaan akan membangunkan infrastruktur yang diperlukan bagi membentuk Digital Malaysia melalui pelaksanaan NFCP sepanjang tempoh 5 tahun.

Kerajaan akan perkenal insentif cukai, galak aktiviti bernilai tambah tinggi ndustri elektikal dan elektronik untuk beralih ke ekonomi digital 5G dan IR 4.0

  • Sedang dikemaskini dari masa ke semasa..