Instrumen Pemantauan PBS Jemaah Nazir

Sepertiman yang kita sedia maklum, Jemaah Nazir sedang menjalankan pemantauan pelaksanaan PBS di peringkat sekolah. Pemantauan ini bagi memastikan pelaksanaan PBS dijalankan seperti yang telah diputuskan oleh Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bagi memastikan setiap sekolah menepati hasrat kementerian untuk menjalankan PBS dengan jayanya, pemantauan secara menyeluruh dijalankan di beberapa buah sekolah yang terlibat. Pihak Jemaah Nazir Jaminan Kualaiti telah dittugaskan untuk membuat pemantauan Pemeriksaan Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

Beberapa Instrumen telah diedarkan ke sekolah bagi memudahkan sekolah membuat penyediaan rapi dari segi dokumen yang perlu ada dan bukti-bukti pelaksanaan PBS. Bagi yang ingin mendapatkan Instrumen Pemantauan PBS oleh Jemaah Nazir boleh download di link di bawah:

Instrumen ini mempunyai 6 Bahagian iaitu :
Insturmen A: Maklumat Asas Sekolah
Instrumen B: Pengurusan dan Penjaminan Kualiti
Instrumen C: Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah
Instrumen D: Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
Instrumen E: Pentaksiran Psikometrik
Instrumen F: Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
Link download di atas adalah untuk semua bahagian.

BUKU

Untuk tidak terlepas info penting follow: telegram.me/pendidik2u

Leave a Reply