Guru sebenarnya mempunyai beberapa tugas lain selain mengajar, antaranya sebagai Guru Aset.

Apa tugas Guru Aset?

Mengapa tugas ini diberikan kepada guru? Adakah ia akan mengganggu tugas hakiki guru iaitu mengajar?