Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MELAYU
Download Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 4 bagi SK dan SJK.
RPT BAHASA MELAYU; RUJUK SINI