Contoh RPH Pendidikan Islam Ringkas

Rancangan Pengajaran Harian merupakan perkara wajib bagi setiap guru untuk membuatnya, tanpa RPH yang baik kita mungkin gagal untuk merancang aktiviti PDP yang baik. Jika sewaktu menjalani Praktikum kita kan membuat RPH yang panjang sehingga 2-3 muka surat,  walaubagaimanapun RPH di sekolah sudah diringkaskan sedikit tetapi masih mengambil kira input penting yang perlu ada.

Di sini disediakan contoh yang mungkin anda boleh ambil sebagai panduan:

Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (Jawi) / Tahun 5H 5P
Tema Pelajaran / Topik
Surat Kiriman: Sukan Tahunan Sekolah Saya
Masa
11.55  – 12.25
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Mengeja dan menyebut perkataan sukar dengan betul.
Membaca teks pendek dengan betul.
Menjawab soalan kefahaman dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran
Perbincangan, soal jawab, kuiz
Nilai
Kritis dan kreatif
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan, lcd
Refleksi
Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (US) / Tahun 5H 5P
Tema Pelajaran / Topik
Pembentukan Negara Madinah
Masa
12.25 – 12.55
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menyebut nama asal madinah kedudukan dan penduduk.
Menyebut faktor yang membawa kepada pembentukan Madinah
Menerangkan suasana madinah sebelum dan selepas pembentukan negara.
Aktiviti Pembelajaran
Perbincangan, soal jawab, kuiz
Nilai
Kritis dan kreatif
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan, laptop
Refleksi
Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (US) / Tahun 3J
Tema Pelajaran / Topik
Nama Allah: Al-Adlu
Masa
1.00-1.30
Standard Kandungan
6.4
Standard Pembelajaran
6.4.1,6.4.2
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menyebut pengertian Al-Adlu dengan betul.
Menyebut hukum beriman kepada Nama Allah Al-Adlu
Menyebut cirri-ciri keadilan Allah
Aktiviti Pembelajaran
Perbincangan, penerangan
E.M.K
Nilai Taat, Rajin, Kerjasama
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan
Refleksi
Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (JAWI) / Tahun 3J
Tema Pelajaran / Topik
Membaca dan membina menulis ayat mudah dgn perkataan imbuhan. Me…i
Masa
1.30-2.00
Standard Kandungan
7.2
Standard Pembelajaran
7.2.1
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Membaca perkataan imbuhan dengan betul.
Menulis perkataan imbuhan dengan betul.
Membina ayat mudah dengan perkataan imbuhan dgn betul.
Aktiviti Pembelajaran
Perbincangan, penerangan
E.M.K
Nilai Taat, Rajin, Kerjasama
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan
Refleksi
Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (US) / Tahun 1BUM
Tema Pelajaran / Topik
Memahami salasilah keturunan nabi Muhammad
Masa
3.20 – 3.50
Standard Kandungan
3.1
Standard Pembelajaran
3.1.3
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menyatakan pengertian beristinjak  dengan betul.
Menyatakan cara-cara beristinjak.
Menyatakan alat-alat beristinjak.
Aktiviti Pembelajaran
Perbincangan, penerangan
E.M.K
Nilai Taat, Rajin, Kerjasama
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan
Refleksi
Mata Pelajaran dan Kelas
Pendidikan Islam (Jawi) / Tahun 1BUM
Tema Pelajaran / Topik
Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka dan tertutup
Masa
3.50-4.20
Standard Kandungan
6.5
Standard Pembelajaran
6.5.1, 6.5.2
Objektif Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Mengenal huruf-huruf vocal dan huruf-huruf konsonan dengan betul.
Membaca suku kata terbuka dengan betul.
Menulis suku kata terbuka dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran
Latih tubi menyebut, dan membaca suku kata.
E.M.K
Kritis dan kreatif
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks ,Buku latihan, kad imbasan
Untuk tidak terlepas info penting follow: telegram.me/pendidik2u

Leave a Reply