MINGGU ORIENTASI SEKOLAH (MOS)

Minggu Orientasi Sekolah (MOS) merupakan satu program bagi pelajar Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI SR) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) j-QAF. Program ini diharapkan dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan serta peranan guru di sekolah. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah, diharapkan pelajar dapat memahami tingkahlaku murid, pengurusan sekolah dan pengurusan blilik darjah untuk menyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.
Bagi yang ingin mendapatkan contoh MOS boleh download di sini:
DOWNLOAD CONTOH MOS 3: LINK 1LINK 2LINK3LINK 4LINK 5
Soalan Tugasan MOS:
Huraikan konsep “pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif
pada pandangan anda.
NOTE 1: CIRI-CIRI KELAS KONDUSIF
NOTE 2: link
NOTE 3:  LINK 1, LINK 4