Gantian Cuti Rehat adalah Award wang tunai yang diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan.  Kerajaan juga telah menaikan kadar maksimum Gantian Cuti Rehat (GCR) daripada 160 hari kepada 𝟏𝟖𝟎 𝐡𝐚𝐫𝐢.

Bagaimanakah cara untuk menyemak jumlah GCR yang telah terkumpul?

Untuk menyemak GCR anda boleh log masuk ke dalam sistem HRMIS:

Log Masuk Hrmis – Pengurusan Cuti – Fungsi – Penyemakan Cuti – Pemohon Cuti – GCR

Selain itu anda juga boleh guna aplikasi MyHRMIS Mobile, cara ni paling senang:

Android – Playstore

IOS- Appstore

Log masuk sama seperti di laman Web Hrmis.. 

Contoh Paparan Aplikasi MyHRMIS:

 

PENTING: Sekiranya paparan dalam sistem tidak sama dengan jumlah sepatutnya, anda boleh rujuk kerani di sekolah untuk mengemaskini jumlah sebenar GCR anda. 

Selain itu Penjawat Awam dibenarkan mengeluarkan awal award wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) dengan syarat-syarat:

 

(a) tempoh perkhidmatan pegawai tidak kurang daripada 15 tahun
(b) pegawai telah mencapai umur 45 tahun semasa permohonan dibuat
(c) jumlah terkumpul GCR sekurang-kurangnya 90 hari
(d) bebas daripada prosiding jenayah atau tindakan tatatertib
(e) mendapat perakuan daripada Ketua Jabatan.

Sekiranya anda tidak mahu memohon pengeluaran awal, tidak mengapa, anda boleh keluar semasa bersara nanti. 

FORMULA PENGIRAAN

  • Pengiraan Award Gantian Cuti Rehat adalah menggunakan formula berikut: 1/30 x [Gaji akhir + Imbuhan Tetap] x jumlah GCR