Tahniah dan syabas atas kejayaan semua pihak di Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyiapkan   dan menerbitkan Buku Panduan Pengurusan dan Latihan Kadet Pertahanan Awam Malaysia ini. 
Buku Panduan Kadet Pertahanan Awam
Kepada semua ahli panel penggubal buku ini diucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan bagi merealisasikan penerbitan buku ini. Pengurusan dan latihan Pasukan Kadet Pertahanan Awam di semua peringkat sudah tentu akan berjalan dengan lancar jika semua prosedur yang ditetapkan di dalam buku ini dipatuhi sepenuhnya. 
Pasukan Kadet Pertahanan Awam akan mengalami perkembangan yang lebih pesat dengan penyertaan lebih banyak sekolah bagi menubuhkan pasukan ini memandangkan manfaat dan kelebihan yang ada dalam aktiviti Kadet Pertahanan Awam ini. Penubuhan Pasukan ini juga diharap akan dapat menyebarluas lagi pengetahuan dan kemahiran Pertahanan Awam kepada orang awam. Muat Turun Buku Panduan Kadet Pertahanan Awam di sini.