Buku Bacalah Sayang merupakan buku yang sinonim dengan ibu bapa, terutamanya untuk mengajar anak membaca di rumah. Bagi mereka yang berminat boleh download buku Bacalah Sayang ini di sini. semoga perkongsian ini dapat membantu anda semua.
Berikut adalah sedikit sebanyak panduan menggunakan buku ini.
Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu “Formula” dan cara yang sistematik untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata. Buku ini dihasilkan atas kesedaran:

1. Bahawa Bahasa Malaysia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari jika terdapat satu kaedah yang sistematik.

2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat dan tepat, sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain.

3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal huruf suku kata perkataan ayat dan seterusnya membaca petikan dengan intonasi yang betul.

4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid untuk menguasai kemahiran bacaan.


5. Menginsaf masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan berkeyakinan.

6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Malaysia Tahun Satu khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf.

7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai tahappenguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat.


Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi. Paparan ini akan dapat melahirkan kanak-kanak yang bersikap positif, berwawasan, dan pintar cerdas. Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran dalam Bahasa Malaysia. Muat Turun di sini.