Tatacara Bagi Calon Yang GAGAL Temu Duga Pelantikan ke Jawatan Tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Suruhanjaya telah menetapkan tatacara baharu bagi semua kategori calon yang gagal temuduga seperti yang berikut:


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


a) Calon dimaklumkan akan kegagalannya; dan
b) Calon boleh memohon semula selepas enam bulan dari tarikh keputusan Suruhanjaya melalui Portal JobsMalaysia.

RUJUK PEKELILING DI BAWAH:
http://www.spp.gov.my/images/stories/Pekeling%20surat%20pekeliling/Pekeliling%20Bil.%202%20Tahun%202013.pdf

BACA JUGA SEBAB GAGAL TEMUDUGA SPP (PENTING