PENTAKSIRAN KEMASUKAN SEKOLAH KHUSUS (PKSK)
1. Apakah yang dimaksudkan dengan Pentaksiran Kemasukan Sekolah
Khusus (PKSK)?

PKSK adalah satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat bagi
kemasukan murid ke Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ke Sekolah Khusus bagi
tahun 2021 secara dalam talian yang menggunakan kaedah single entry point.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Khusus (SK)?

Sekolah Khusus adalah terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP),
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik
(SMT), Kolej Vokasional (KV) dan Maktab Tentera Diraja (MTD).

3. Apa yang dimaksudkan dengan single entry point?

Single entry point bermaksud satu sistem permohonan yang menggunakan
platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus
menggunakan padanan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).

4. Bagaimanakah untuk saya mengetahui saya layak memohon dan
menduduki PKSK?

Semua murid yang didaftarkan di dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid
(APDM) Kementerian Pendidikan Malaysia layak untuk memohon dan
menduduki PKSK. APDM ialah satu sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid
secara online untuk menyimpan segala maklumat berkenaan murid.

5. Adakah PKSK menggantikan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)
atau Penilaian Tingkatan 3 (PT3)

PKSK tidak menggantikan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) atau
Penilaian Tingkatan 3 (PT3) . Ia hanya merupakan satu kaedah untuk menilai
penguasaan murid secara keseluruhan dan tidak hanya memberi tumpuan
kepada prestasi akademik semata-mata.

6. Apakah komponen PKSK dan bagaimana ianya dibahagikan?

PKSK terbahagi kepada 3 komponen iaitu:
Bahagian A : Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ dan SSQ) – 20%
Bahagian B : Kecerdasan Intelek (IQ, Pengetahuan Am dan
Penyelesaian Masalah) -70%
Bahagian C : Artikulasi Penulisan – 10%

7. Bagaimanakah PKSK dilaksanakan?

PKSK akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Setiap sesi terbahagi kepada 2 fasa.
Dalam fasa 1 calon dikehendaki menjawab Bahagian C iaitu penulisan esei
sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi Tingkatan 1, dan 250 patah
perkatan bagi Tingkatan 4 berdasarkan tajuk yang diberikan dalam masa 45
minit.

Seterusnya dalam fasa 2 calon perlu menjawab soalan Bahagian A dan B
secara dalam talian dalam masa 90 minit bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.
Calon hanya perlu menduduki satu sesi PKSK sahaja mengikut tarikh, tempat
dan masa yang telah ditetapkan.

8. Bagaimana cara untuk mengakses sistem permohonan PKSK?

Pemohon hanya perlu memasukkan nombor mykid/mykad sendiri beserta
nombor mykad penjaga utama untuk mengakses sistem.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan Penjaga Utama?

Penjaga utama ialah penjaga yang didaftarkan di dalam sistem Aplikasi
Pengkalan Data Murid (APDM).

10. Apakah laman sesawang untuk mengakses sistem permohonan PKSK?

Pemohon boleh mengakses sistem permohonan PKSK di pautan
https://spskt1.moe.gov.my bagi Tingkatan 1 dan
https://spskt4.moe.gov.my bagi tingkatan 4.

11. Sekiranya maklumat peribadi yang dipaparkan di dalam sistem berbeza
daripada maklumat asal, apakah tindakan yang perlu saya lakukan?

Pemohon perlu merujuk kepada pihak sekolah bagi mengemaskini maklumat
diri dalam APDM melalui sekolah masing-masing.

12. Selain daripada permohonan secara dalam talian (online), adakah
pemohon juga boleh membuat permohonan secara offline (secara
manual)?

Tidak. Pemohon hanya boleh memohon secara dalam talian (online).

13. Adakah murid yang memohon secara dalam talian tetapi tidak menduduki PKSK masih berpeluang untuk ditawarkan ke Sekolah Khusus?

Murid yang telah membuat permohonan secara dalam talian tetapi tidak
menduduki PKSK tidak akan dipertimbangkan untuk kemasukan ke mana –
mana Sekolah Khusus.

14. Adakah murid masih boleh memohon selepas tarikh tutup permohonan
dalam talian?


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Tidak. Permohonan hanya diambil kira dalam tempoh waktu permohonan yang
telah ditetapkan sahaja.

15. Bagaimana dan bilakah semakan status kelayakan untuk menduduki
PKSK boleh dilakukan?

Semua murid yang telah membuat permohonan boleh membuat semakan
pusat untuk menduduki PKSK di laman sesawang Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) www.moe.gov.my pada 07 hingga 23 Oktober 2020 bagi
Tingkatan 1 (Satu) dan pada 12 Oktober hingga 06 Nov 2020 bagi
Tingkatan 4 (Empat).

16. Dimanakah dan bilakah PKSK akan dijalankan?

PKSK akan dijalankan secara serentak di semua pusat yang telah
ditetapkan di seluruh negara pada 12 hingga 23 Oktober 2020 bagi
Tingkatan 1 (Satu) dan pada 26 Oktober hingga 6 November 2020 bagi
Tingkatan 4 (Empat).

17. Bilakah keputusan PKSK akan diumumkan?

Keputusan PKSK tidak akan diumumkan.

18. Setelah menduduki PKSK, bilakah saya boleh membuat semakan status
permohonan?

Keputusan permohonan kemasukan ke sekolah khusus bagi
Tingkatan 1 akan diumumkan pada 15 Januari 2021 di pautan
https://spskt1.moe.gov.my manakala bagi Tingkatan 4 pada 05 Februari
2021 di pautan https://spskt4.moe.gov.my

19. Sekiranya pemohon tidak ditawarkan ke mana-mana Sekolah Khusus
apakah yang perlu dilakukan?

Calon Tingkatan 1 yang tidak ditawarkan ke mana-mana sekolah khusus boleh
membuat rayuan di pautan https://spskt1.moe.gov.my bermula 15
hingga 27 Januari 2021 dan menyemak keputusan rayuan di pautan yang
sama.

Manakala bagi calon Tingkatan 4 yang tidak ditawaran ke mana-mana sekolah
khusus boleh membuat rayuan di atas talian di https://spskt4.moe.gov.my
bermula 05 hingga 19 Februari 2021 dan menyemak keputusan rayuan di
pautan yang sama.

20. Benarkah seorang calon hanya ditawarkan satu tempat sahaja di manamana sekolah khusus?

Benar, hanya satu tempat sahaja akan ditawarkan bagi setiap calon.

21. Bolehkah PKSK dilaksanakan di rumah masing-masing?

Tidak boleh. PKSK hanya boleh dilaksanakan di pusat-pusat PKSK yang telah
ditetapkan.

22. Bolehkah calon menukar pusat PKSK sekiranya pusat yang ditetapkan itu
terletak jauh dari rumah.

Calon tidak dibenarkan untuk menukar Pusat PKSK kerana pusat yang
ditetapkan untuk menduduki PKSK adalah berdasarkan pilihan calon.

23. Adakah calon dikenakan bayaran untuk menduduki PKSK?

Tidak, tiada sebarang bayaran dikenakan bagi tujuan tersebut.

24. Apakah persediaan yang perlu untuk menduduki PKSK?

Semua calon yang telah membuat permohonan perlu:

i. membuat semakan pusat untuk menduduki PKSK di laman sesawang
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) www.moe.gov.my pada 07
hingga 23 Oktober 2020 bagi Tingkatan 1 (Satu) dan pada 12 Oktober
hingga 06 Nov 2020 bagi Tingkatan 4 (Empat)
ii. mencetak slip pendaftaran PKSK di laman sesawang tersebut untuk
dibawa bersama-sama ke Pusat PKSK
iii. membawa kad pengenalan ke Pusat PKSK
iv. membawa peralatan tulis
v. memakai pakaian seragam sekolah ketika menduduki PKSK
vi. Memastikan diri sihat dan tidak bergejala Covid-19
vii. Bawa dan sentiasa memakai pelindung muka (face shield) mengikut
saranan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
viii. Amalkan penjarakan fizikal

25.Jika saya bergejala Covid-19 bolehkah saya menduduki PKSK?

Calon yang bergejala tidak boleh menduduki PKSK selaras dengan arahan
KKM.

26.Apa yang boleh saya lakukan jika saya bergejala Covid-19?

Jalani pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik KKM berhampiran dan dapatkan
pengesahan daripada pengamal perubatan bertauliah. Maklumkan kepada
Pusat Ujian agar PKSK Khas dijadualkan semula untuk anda kelak.

27.Jika saya telah disahkan positif Covid-19, bolehkah saya menduduki
PKSK?.

Tidak boleh, Maklumkan kepada Pusat Ujian, PKSK Khas akan dijalankan
selepas pesakit disahkan sembuh oleh pengamal perubatan bertauliah.

28.Jarak rumah saya dengan pusat PKSK terlalu jauh, apa yang perlu saya
lakukan?

Anda perlu berhubung dengan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk
tindakan selanjutnya.