Standard 4: Guru Sebagai Perancang

Standard 4: Guru Sebagai Perancang

Di dalam Borang Penskoran Standard 4: Pembelajaran dan Pemudahcaraan terdapat 6 Aspek yang perlu dilihat oleh guru untu mencapai standard PDPC yang cemerlang iaitu: Aspek 4.1: Guru Sebagai Perancang Aspek 4.2: Guru Sebagai Pengawal Aspek 4.3: Guru Sebagai Pembimbing...