Permohonan Jawatan Guru Sekolah Dalam Hospital

Permohonan Jawatan Guru Sekolah Dalam Hospital

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama  Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan inisiatif penubuhan Sekolah Dalam Hospital (SDH) sebagai satu langkah mengatasi keciciran murid yang ketinggalan sesi persekolahan apabila menerima rawatan untuk tempoh...