Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin. Pelan Strategik Disiplin Isu-Isu Strategik Yang Menjadi Fokus Kemenjadian/sahsiah murid pada tahap yang tidak memuaskan Kadar murid ponteng kelas dan sekolah agak tinggi Bilangan murid yang terlibat dalam salah-laku (lewat ke...