Panduan Penulisan RPH Kelas Abad Ke-21

RPH merupakan dokumen yang penting bagi guru, penulisan RPH juga perlu mengikut perubahan dasar dan pekeliling. Selaras dengan pelaksanaan KSSR dan PBS di semua peringkat, penulisan RPH juga perlu selaras dengan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan...