Taklimat Program Transisi Tahun Satu 2.0 mulai kalendar akademik 2023/2024 akan dilaksanakan bagi memberi pemahaman pelaksanaan kepada pihak sekolah, PPD, JPN dan Bahagian KPM.

TARIKH: 13 Mac 2023 (ISNIN)
Masa: 2.30 Petang

Taklimat boleh ditonton di Youtube EduWebTV seperti di bawah:

Sesi taklimat merangkumi tajuk kepentingan program transisi, pengenalan Program Transisi Tahun Satu 2.0, Garis panduan pelaksanaan, pelaksanaan aktiviti dan peranan serta pelibatan ibu bapa dalam program transisi.

Sesi taklimat melibatkan YBrs. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dan beberapa orang pegawai BPK.

Transisi Tahun Satu 2.0 dirangka dengan memberi penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid bagi menyediakan mereka menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri di sekolah rendah.

Semua guru dijemput untuk menonton, khususnya guru tahun 1. Sebarkan.