RPH Sivik Hormat-menghormati

RPH Sivik Hormat-menghormati

Pendidikan sivik didedahkan kepada murid seawal dari peringkat prasekolah untuk menyemai kesedaran sivik dalam kalangan kanak-kanak.Pada peringkat sekolah rendah, pendidikan sivik dipelajari oleh murid untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman sivik, manakala...
Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Sekolah Menengah

Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Sekolah Menengah

Pihak Kementerian mengambil pelbagai inisiatif ke arah melahirkan generasi yang cemerlang dan terdidik dengan adab terpuji. Penerapan nilai dan adab perlu menjadi tunjang kepada kemenjadian pembentukan diri seseorang murid secara holistik selaras dengan Falsafah...