Cara Semak Kertas OMR Guna Printer

Cara Semak Kertas OMR Guna Printer

Menanda kertas soalan merupakan tugas yang wajib bagi setiap guru, ada yang objektif, ada subjektif dan ada yang kedua-duanya. Seoarang guru biasanya perlu menanda semua kelas yang mereka ajar, jika ajar 5 kelas maka perlulah menanda lebih kurang 175 kertas, itupun...