PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PDPR 2.0)

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PDPR 2.0)

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Panduan Pengajaran dan Pembelajaran di rumah versi 2 (PDPR 2.0). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2 dibangunkan sebagai penambahbaikan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah yang dikeluarkan pada...