Garis Panduan Pelaksanaan PBPPP

Garis Panduan Pelaksanaan PBPPP

Garis Panduan Pelaksanaan PBPPP digunakan untuk membantu pihak yang mengurus, Pegawai Penilai (PP), Pegawai Yang Dinilai (PYD) yang terlibat secara langsung dengan PBPPP. Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) adalah penilaian yang memberi fokus...