Permohonan ke Tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia Sesi 2019

Permohonan ke Tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia Sesi 2019

Peranan seni dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang bertamadun telah lama diakui dan diiktiraf oleh dunia. Seni merupakan manifestasi tamadun kehidupan sesebuah negara. Latihan dan galakan seni sama ada secara formal atau tidak perlu dilaksanakan secara teratur...