DSKP KSSR Semakan Semua Subjek

DSKP KSSR Semakan Semua Subjek

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau DSKP ini merupakan dokumen penting kepada guru-guru. Ia merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) bagi memastikan setiap Mata Pelajaran mengikut standard yang telah ditetapkan oleh...
DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

Melalui transformasi kurikulum, dokumen kurikulum turut disemak dan terhasilnya Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). DSKP Semakan Pendidkan Islam merupakan satu dokumen kurikulum yang lengkap bagi setiap tahun persekolahan, mengandungi penerangan...