SSDM merupakan singkatan kepada Sistem Sahsiah Diri Murid merupakan penambahbaikan Sistem Salahlaku Disiplin Murid yang lama. Jika dahulu kita merekod masalah disiplin murid semata-mata, kini dengan versi 2.0, Amalan Baik turut direkodkan di dalam sistem. Perubahan sistem ini sangat penting, dalam usaha menjadikan Amalan Baik sebagai elemen dalam pembentukan sahsiah diri pelajar untuk memacu ke arah kecemerlangan budi pekerti.

SSDM

Tujuan Perubahan SSDM

 • Penambahbaikan sistem lama.
 • Penyelarasan proses penentuan hukuman berdasarkan pekeliling.
 • Membantu pihak sekolah dalam pengurusan disiplin supaya lebih mantap dan sistematik.
 • Murid yang melakukan kesalahan disiplin tidak hanya dijatuhkan hukuman tetapi yang paling utama dibantu oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.
 • Proses kerja yang lebih teratur dan jelas antara guru-guru, GPK HEM, murid-murid dan penjaga.
 • Sebagai pangkalan data disiplin murid, memudahkan guru untuk membuat rujukan dan laporan.

Ciri-ciri penambahbaikan di dalam SSDM 2.0

 • Guru boleh log masuk untuk membuat laporan salahlaku disiplin.
 • Guru disiplin boleh log masuk untuk tujuan tindakan dan hukuman.
 • Guru Besar atau Pengetua pula akan membuat pengesahan tindakan dan hukuman.
 • Perekodan amalan baik dan sahsiah murid
 • Surat amaran boleh dijana melalui sistem, ini bermakna ia lebih mudah hanya print sahaja.

Laman Web untuk Login SSDM 2.0 KPM

SSDM 2.0

Terdapat 5 jenis guru yang boleh login ke dalam sistem ini, sama ada di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah iaitu:

 • Guru Biasa
 • Ketua Guru Disiplin
 • Guru Bimbingan dan Kaunseling
 • Penolong Kanan HEM
 • Guru Besar atau Pengetua

Proses Aliran Kerja Bagi Kes Salah Laku


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


 1. Guru melaporkan kes salah laku ke dalam sistem SSDM KPM, data murid sama di APDM
 2. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin akan menjalankan siasatan, jika sah dan wujud kesalahan, hukuman akan dicadangkan.
 3. Pengetua atau Guru Besar boleh menukar hukuman dan mengesahkan hukuman.
 4. Setelah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar, Ketua Guru Disiplin/ GPK HEM boleh mengambil tindakan hukuman.
 5. Pembantu Pejabat akan menguruskan surat dan pengeposan kepada Ibu Bapa.
 6. Manakala Guru Bimbingan dan Kaunseling kan menjalankan sesi kaunseling kepada murid-murid yang terlibat.

Proses Aliran Kerja Bagi Perkodan Amalan Baik

 1. Guru melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem.
 2. Sistem akan memproses markah yang diperolehi murid, serta mengeluarkan status sahsiah murid.

Dengan adanya sistem SSDM Versi 2.0 ini ia berperanan sebagai Pengkalan Data Tunggal sistem Pengurusan Disiplin Murid, bukan hanya di peringkat sekolah tetapi juga di peringkat JPN dan KPM.

Data yang direkodkan di dalam sistem ini juga, akan dinilai dan dianalisis agar penambahbaikan sahsiah diri murid dapat dipertingkatkan lagi dengan usaha sama di semua peringkat sama ada di sekolah atau di jabatan.

Dengan menjadikan Amalan Baik sebagai elemen utama, ia diharap dapat menggalakkan lagi murid untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, sekaligus dapat membendung masalah disiplin.

Bagaimana Pengukuran Sahsiah Murid dalam SSDM

Murid diberi pengukuran berdasarkan berikut:

 1. Terpuji – Sangat baik dan menjadi contoh dan tauladan kepada murid lain
 2. Amat Baik – Mempunyai disiplin dan sahsiah diri yang amat baik
 3. Baik – Sahsiah diri yang baik
 4. Perlukan Perhatian – Memerlukan perhatian dan pembentukan disiplin
 5. Perlukan Perhatian Serius – Sangat memerlukan perhatian dan hendaklah diberikan bimbingan dan kaunseling.

Sistem SSDM Online ini sebenarnya dapat membantu mengawal tindakan dan hukuman selaras dengan Surat Pekeliling Ikhtisas serta dapat mengelakkan ketidakpuasan dari masyarakat.

Guru-guru juga tidak perlu mengambil tindakan sendiri sekiranya menghadapi masalah disiplin murid. Walaupun kita memahami sikap dan sahsiah murid yang teruk sehingga guru hilang sabar. Serahkan sahaja kepada Ketua Guru Disiplin atau GPK HEM untuk uruskan tindakan lanjut.

Cabaran Guru 2017

Disiplin murid di zaman teknologi tanpa semapadan kini agak membimbangkan sekiranya kita gagal membendungknya. Pengaruh media sosial seperti Wecahat, Facebook, Instagram dan banyak lagi membuatkan kita tidak menang tangan untuk menghadapinya.

Kerjasama daripada ibu bapa amatlah diharapkan agar dapat berganding bahu dalam memastikan sahsiad diri murid dapat dijaga. Tidak guna ada sistem seperti SSDM KPM ini jika tiada sokongan daripada pihak yang berwajib.