Bagi memudahkan sistem kenaikan pangkat yang lebih tersusun, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan Sistem ePangkat, di mana objektifnya adalah:

 1. Mengautomasikan semua proses dan operasi urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat.
 2. Membolehkan perancangan urusan pemangkuan, dan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada waktunya.
 3. Membudayakan sistem kerja semua urusan naik pangkat yang cekap dan sistematik melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
 4. Memupuk rasa tanggungjawab untuk mengemas kini dan melengkapkan data-data naik pangkat dari setiap peringkat.
 5. Menyediakan satu sistem maklumat kenaikan pangkat yang fleksibel dan terkemas kini bagi memenuhi keperluan warga KPM dan stakeholders.

Antara Maklumat yang akan disimpan di dalam epangkat ialah:

 • Maklumat Peribadi
 • Maklumat Akademik***
 • Maklumat Pengisytiharan Harta***
 • Maklumat Pengalaman Kerja***
 • Maklumat PTK
 • Maklumat Prestasi***
 • Maklumat Peminjam Tegar
 • Maklumat Prestasi Khas***
 • Maklumat Perkhidmatan***
 • – AKS
 • – CUTI
 • – PPPLD/ PPPS
 • Maklumat Keutuhan SPRM
 • Penilaian Bagi Laluan Cemerlang
 • Maklumat Tindakan***
 • – Tempoh Cubaan Berdenda
 • – Tatatertib
 • Hanya yang bertanda *** sahaja perlu dikemaskini oleh Ketua Jabatan

Pihak yang bertanggungjawab ke atas pengemaskinian data PPP dan AKP adalah seperti berikut :
ePangkat

Untuk Pendaftaran ePangkat sila buat pendaftaran di :
https://epangkat.moe.gov.my/login.php

Rujuk Kaedah Pendaftaran di: Manual Pengguna ePangkat

Sekiranya lupa kata laluan sila beri butiran berikut:
i. Nama Penuh
ii. No Kad Pengenalan
iii. Gred
iv. Gelaran Jawatan
v. Tempat Bertugas

Dengan menggunakan emel rasmi hantar ke epangkat@moe.gov.my

Maklumat Terbaru ePangkat:

Untuk makluman, Iklan Urusan Pemangkuan Gred DG41 ke Gred DG44 Bidang Umum/Teknikal/Pendidikan Islam akan disiarkan pada Bulan Februari 2014. Sehubungan dengan itu, Ketua Jabatan adalah dipohon supaya melaksanakan pengemaskinian terkini maklumat PPP di bawah pentadbiran masing-masing. Manakala bagi PPP pula dipohon supaya menyemak kembali maklumat-maklumat yang telah dikemaskini oleh Ketua Jabatan bagi memudahkan urusan yang akan dilaksanakan kelak.