Semakan Keputusan Kenaikan Pangkat. Makluman kepada mereka yang telah memohon kenaikan pangkat boleh membuat semakan di naikpangkat.moe.gov.my
semak kenaikan pangkat
Semak Kenaikan Pangkat
PERHATIAN:
1.
Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.
2.
Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.
3.
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.
4.
Sebarang pertanyaan bagi tujuan penyemakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan (seperti di Jadual 1).
5.
Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang TELAH BERJAYA bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak STATUS SURAT PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN KETUA JABATAN/BAHAGIAN MASING-MASING SELEPAS 30 HARI BEKERJA dari TARIKH MUAT NAIK DATA.
 
Sebarang masalah semakan secara online bolehlah dialamatkan kepada kami.

PENGUMUMAN TAMBAHAN:

Bagi calon-calon yang tiada dalam rekod, sila hubungi Ketua Jabatan / Bahagian masing-masing untuk tujuan semakan status.

Cara membuat semakan:
 
Kepada mereka yang ada memohon kenaikan pangkat boleh membuat semakan di