Sarawak merancang untuk membangunkan sistem penilaian sendiri sebagai pengganti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi murid Tahun Enam di semua sekolah kerajaan di negeri ini.

Datuk Seri Roland Sagah Wee Inn, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat (MEITD), menyatakan bahawa langkah ini sedang dikaji kerana mereka meyakini ujian tersebut merupakan penanda aras yang sebenar untuk menilai prestasi pelajar.

Ini juga dianggap penting untuk menentukan aliran pendidikan yang sesuai bagi pelajar ketika memasuki pendidikan menengah. Sagah menyatakan pendirian ini selepas Persidangan Antarabangsa Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan 2023 (iCERI2023) di Kota Samarahan.

Sebelum ini, Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek, menyatakan bahawa UPSR tidak akan dikembalikan walaupun ada permintaan khusus dari ibu bapa, dan Sagah menekankan bahawa keputusan akhir berada di tangan Kerajaan Persekutuan.

Bagi Sarawak, mereka akan berusaha untuk membangunkan sistem penilaian sendiri.