RPT Pendidikan Islam untuk Pra Sekolah, selaras dengan perubahan semakan Kurikulum Standard Prasekolahan Kebangsaan, diperingkat Prasekolah juga turut ada perubahan kurikulum standard.
RPT PRA SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM
Dikongsikan di sini, 2 RPT untuk PENDIDIKAN ISLAM PRASEKOLAH SEMAKAN 2017, untuk Mata Pelajaran Lain boleh rujuk: RPT PRA SEKOLAH 2017