Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, mempunyai perwatakan yang mulia, bersopan santun dan menyumbang secara produktif terhadap masyarakat dan negara. 
Mata pelajaran Pendidikan Moral juga membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran; kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang tekanan rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial.
Rancangan Pengajaran Tahunan RPT Pendidikan Moral boleh di download menerusi pautan di bawah:
RPT Pendidikan Moral Tahun 1 KSSR ; DOWNLOAD
RPT Pendidikan Moral Tahun 2 KSSR ; DOWNLOAD
RPT Pendidikan Moral Tahun 3 KSSR ; DOWNLOAD
RPT Pendidikan Moral Tahun 4 KSSR ; DOWNLOAD
RPT Pendidikan Moral Tahun 5; DOWNLOAD
RPT Pendidikan Moral Tahun 6; DOWNLOAD

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 4 KSSR sudah update. Sekiranya ada version lain RPT Pendidikan Moral KSSR boleh share di pendidik2u@gmail.com / Fb Pendidik2u