Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK.
Bagi guru-guru yang mengajar Subjek Dunia Sains dan Teknologi (DST) boleh dapatkan Rancangan Pengajaran Tahun Dunia Sains dan Teknologi di bawah;
RPT DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1; DOWNLOAD V1,  DOWNLOAD V2
RPT DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2; DOWNLOAD
RPT DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3; DOWNLOAD
RPT DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 4; DOWNLOAD
RPT DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 5; DOWNLOAD
Bagi yang ingin mendapatkan RPT DST Tahun 4 dan 5 sudah diupdate di link di atas.
Guru yang ada version lain RPT Dunia Sains dan Teknologi KSSR boleh share di pendidi2u@gmail.com / di FB pendidik2u