Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Berikut adalah dokumen penting bagi guru-guru dalam merancang PDP yang baik sepanjang tahun.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM
 (RPT PENDIDIKAN ISLAM)RPT TAHUN 1 KSSR : DOWNLOAD
RPT TAHUN 1 KSSR (SEMAKAN 2017): DOWNLOAD

RPT TAHUN 2 KSSR : VERSION I , VERSION II
RPT TAHUN 3 KSSR : DOWNLOAD | AGIHAN WAKTU
RPT TAHUN 4 KSSR : DOWNLOAD
RPT TAHUN 5 KSSR : DOWNLOAD (BARU 2015)
RPT TAHUN 6 KSSR : Vol I , Vol II, BOOK ONLINE

[JOIN: GROUP FACEBOOK GURU PENDIDIKAN ISLAM]
FOLLOW TELEGRAM: http://telegram.me/gpimalaysia

RPT TAHUN 5 KBSR : DOWNLOAD
RPT TAHUN 6 KBSR : DOWNLOAD

CONTOH RPH PENDIDIKAN ISLAM KSSR : RUJUK SINI
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI DSP/DSK/DSKP : RUJUK SINI

MODUL PNP TAHUN 3 PI

NAK ALL COLLECTION DOWNLOAD BAWAH NI
ALL RPT COLLECTION PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KSSR & KBSR

Rancangan Pengajaran Tahun Bahasa Arab 1-6 (Rujuk Sini)

DAPATKAN BUKU REKOD 
PENCAPAIAN MURID JQAF
(KLIK SINI)

BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID JQAF