RPT Sains Tahun 5 KSSR

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.RPT SAINS TAHUN 5...

RPT Pendidikan Islam Tahun 5 KSSR

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) merupakan perkara penting bagi setiap guru, ia juga dijadikan panduan untuk menghasilkan Rancagan Pengajaran Harian (RPH) yang wajib dibuat pada setiap hari. Di sini dikongsikan RPT bagi subjek Pendidikan Islam Bagi Tahun 5 KSSR...

Kickboxing Self-defence Technique

Kickboxing teaches the basic martial arts  techniques involving the use of the harder parts of your body, such as your fist, elbows, knees, shins, and heels, and applies the lever logic, where a small effort results in a huge amount of explosive energy....