Untuk melahirkan murid yang berdisiplin dan berakhlak mulia, guru boleh mengambil beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh digunakan:

1. Menjadi Contoh Teladan:

   Guru perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Tindakan dan sikap guru akan menjadi cerminan yang diikuti oleh murid-murid.

2. Penetapan Peraturan dan Disiplin:

   Guru perlu menetapkan peraturan kelas yang jelas dan adil. Peraturan ini perlu dijelaskan kepada murid dan dilaksanakan secara konsisten. Disiplin yang adil dan konsisten membantu membina rasa tanggungjawab dalam diri murid.

3. Penghargaan dan Hukuman:

   Guru perlu memberi penghargaan kepada murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik dan berdisiplin. Penghargaan boleh berupa pujian, sijil, atau ganjaran kecil. Hukuman yang berkesan dan mendidik perlu diberikan kepada murid yang melanggar peraturan, namun hukuman tersebut perlu bersifat membina dan tidak merosakkan semangat mereka.

4. Pendidikan Akhlak:

   Guru boleh mengadakan sesi pendidikan akhlak dan moral secara berkala. Ini boleh dilakukan melalui tazkirah, cerita teladan, atau perbincangan mengenai nilai-nilai murni dan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan.

5. Pembelajaran Berasaskan Aktiviti:

   Aktiviti yang melibatkan kerja kumpulan dan kolaborasi dapat membantu murid mengembangkan kemahiran sosial dan sikap positif seperti tolong-menolong, hormat-menghormati, dan bekerjasama.

6. Komunikasi yang Berkesan:

   Guru perlu membina hubungan yang baik dan komunikatif dengan murid. Ini termasuk mendengar masalah dan pandangan mereka, memberikan nasihat, dan memberi sokongan emosi. Murid yang merasa didengari dan dihargai cenderung menunjukkan sikap yang lebih baik.

7. Penglibatan Ibu Bapa:

   Guru perlu melibatkan ibu bapa dalam usaha mendisiplinkan murid. Komunikasi yang berterusan antara guru dan ibu bapa mengenai perkembangan dan tingkah laku murid dapat membantu menyelaraskan usaha mendidik di rumah dan di sekolah.

8. Program Pembangunan Diri:

   Mengadakan program pembangunan diri seperti kem motivasi, bengkel kemahiran hidup, dan ceramah inspirasi boleh membantu murid memahami pentingnya disiplin dan akhlak mulia dalam mencapai kejayaan.

9. Penerapan Nilai-nilai Islam:

   Bagi sekolah yang berlandaskan pendidikan Islam, penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran dan kehidupan seharian di sekolah adalah penting. Ini boleh dilakukan melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyyah yang menekankan nilai-nilai murni.

Dengan mengamalkan strategi-strategi ini, guru dapat membantu membentuk murid yang berdisiplin dan berakhlak mulia, yang bukan sahaja berjaya dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan seharian.

Dapatkan buku:

365 Tips Didik Anak Gaya Nabi

https://s.shopee.com.my/6AQ49NAQu9