Ahli majlis MPPK yang telah diumumkan akan mewujudkan jawatankuasa yang melibatkan setiap komposisi kaum, masyarakat orang asli, golongan rentan seperti OKU, pemegang taruh pendidikan dan juga wakil pemimpin pelajar. 

KPM juga mengalu-alukan setiap maklum balas dan wakil NGO/komuniti yang ingin memberikan cadangan penambahbaikan pendidikan terutamanya terkait dengan murid, guru dan sekolah. 

Kami juga telah mengaturkan ruang konsultansi dengan kumpulan yang memperjuangkan kebajikan semua pemegang taruh.

Saya dan Timbalan Menteri juga akan bekerjasama erat dengan agensi-agensi yang membawa suara setiap masyarakat dari pelbagai kaum agar isu pendidikan negara dapat diangkat pada tahap optimum.

Untuk itu, sebagai tindakan segera dan arahan pertama, saya arahkan laporan sulung MPPK adalah untuk memberikan perhatian kepada teras yang sering saya tegaskan berkali-kali, iaitu hal berkaitan beban tugas dan kebajikan guru. Dan saya mahu laporan tersebut di atas meja saya sebelum pertengahan bulan hadapan.

– Fadhlina Sidek