Semakan keputusan pertukaran antara bahagian/antara negeri / antara daerah dan dalam daerah, kementerian pendidikan malaysia sesi jun 2023

Adalah dimaklumkan semakan pertukaran bagi sesi jun 2023 boleh disemak melalui modul e-gtukar seperti ketetapan berikut:

  1. Pertukaran antara bahagian / antara negeri pada 26 mei 2023

Ii. Pertukaran antara daerah dan dalam daerah pada 26 mei 2023

Iii.keputusan penempatan antara bahagian / antara negeri pada 26 mei 2023

Semakan keputusan pertukaran guru antara bahagian / antara negeri, antara daerah, dalam daerah dan keputusan penempatan pertukaran guru adalah pada 26 mei 2023 mulai jam 6.00 petang.

SEMAKAN BOLEH DIBUAT DI LAMAN WEB: https://epgo.moe.gov.my/

Harap maklum

Keputusan adalah muktamad

Sebarang rayuan tidak dibenarkan

Permohonan tuan/puan yang tidak berjaya akan diproses semula pada sesi akan datang sekiranya permohonan tuan/puan masih aftif. Jika ada sebarang permasalahan berkaitan dengan permohonan pertukaran, tuan/puan boleh merujuk kepada:

Pejabat pendidikan daerah

-permohonan dalam daerah bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah

 

Jabatan pendidikan negeri

  1. I) permohonan antara daerah bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah

Ii) permohonan antara negeri bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah

Bpltv

– permohonan bagi sekolah menengah teknik dan kolej vokasional

Bpi

– permohonan bagi sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah agama negeri, sekolah agama bantuan kerajaan menengah, sekolah agama bantuan kerajaan rendah

Bpsbp

– permohonan bagi sekolah berasrama penuh

Bpkhas

– permohonan bagi sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas, sekolah kebangsaan pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas vokasional

Bskk

– permohonan bagi sekolah sukan malaysia dan sekolah seni malaysia

Harap maklum